28 oktober 2008

DE VOEDSELCRISIS IN CIJFERS

Op 18 september 2008, heeft de FAO aangekondigd dat de galoperende voedselprijzen op wereldniveau dit jaar, het aantal personen die hongerlijden in de wereld, aanzienlijk verhoogde en momenteel meer dan 1 miljard bedraagt.

Ziehier enkele statistieken die de huidige - en voedselwereldcrisis in beeld brengt. Het betreft hier de cijfers voor 2007, toen de prijzen in de wereld voor voedselproducten waren gestegen met 24%. Het werd nog erger in 2008, wanneer de FAO vaststelt dat de prijzen van de voedselproducten, sinds het begin van het jaar met 52% werkelijk zijn ontploft, terwijl de agro-business van dag tot dag nieuwe winsten aankondigde, die de recordcijfers van de laatste jaren overschrijden. In 2000 hebben de wereldleiders zich ertoe verbonden om het aantal personen die honger lijden in de wereld met de helft te verminderen. Dat was één van de centrale zogenaamde Millenniumdoelstellingen. Vandaag is deze verplichting, goed in verlegenheid gebracht.
De stijging van de winsten van de drie grootste meststofproducenten ter wereld (Potash Corp, Mosaic, Yara) in 2007: +139% (totale winsten voor 2007 = 2,9 miljard US$)
De stijging van de winsten van de drie grootste graanproducenten ter wereld (Cargill, ADM, Bunge) in 2007: +103% (totale winsten voor 2007 = 5,3 miljard US$)
De stijging van de winsten van de drie grootste zaad- en pesticidenproducenten ter wereld (Monsanto, Syngenta, DuPont) in 2007: +91% (totale winsten voor 2007 = 3 miljard US$)
De stijging van het aantal persoon onder de hongerdrempel in 2007: +10% (stijging van 75 miljoen om op te lopen tot 923 miljoen)
De beschikbare middelen bestemd voor de landbouw, geschat door de FAO, bedraagt op jaarbasis (om de huidige voedselcrisis op te lossen): 30 miljard US$
Het bedrag voorzien door de regering van de Verenigde Staten, en dat door de belastingbetalers zal worden betaald, om zich garant te stellen voor het in stand houden van het huidige banksysteem van de Verenigde Staten in 2008: 1,015 miljard US$ (op 22 september 2008).